Kurv:  0,00 NOK
0
OPPSUMMERING
Totalt:0,00 NOK
 

Varemodtagelse

Når du modtager de bestilte varer, skal du huske at kontrollere dem for synlige skader.

Hvis emballagen er beskadiget, eller bærer andre synlige tegn på defekt, skal du kun kvittere for modtagelsen med forbehold for eventuelle skader på indholdet eller helt undlade at modtage eller afhente varen.

Hvis varen er blevet leveret på din adresse uden du har været til stede og der er beskadigelse på emballagen skal du kontakte os hurtigst muligt.

Uanset om der er tale om synlige eller ikke-synlige skader på amballage eller vare, skal du kontakte BodyMindCompany, så vi kan hjælpe dig med at løse problemet.